-7.8°

Cengiz AYDOĞDU Aksaray Milletvekili" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıldönümü. 73 yıl dönümü"

Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıldönümü. 73 yıl önce daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen bu beyanname, dünyanın her köşesindeki milyonlarca
MESAJLAR 9.12.2021 21:48:00 0

Bir arada yaşamanın gerektirdiği haklar ve mesuliyetler insanı eşref-i mahlûkat yapan bilgiden ayrı düşünülemez. “Hak ve mesuliyet” birlikte düşünülür ve bütün insanların eşit yaratılmış olduğu fikriyle anlam kazanır.

“İnsan Hakları”, devletimiz ve milletimiz nezdinde her zaman temel hassasiyetlerimiz arasında yer almıştır. Devletimizin ve milletimizin sahip olduğu bu hassasiyetin başvuru kaynakları sadece uluslararası sözleşmeler değil bunların yanında kendi tarihimiz ve değerlerimizdir.

Dünyada terör eylemlerinin, kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının çoğaldığı bu günlerin sonunda karşıladığımız İnsan Hakları Günü ile Beyanname ile güvence altına alınan hakların ihlal edildiği, adaletsizliğin arttığı, masumların inançları yüzünden katledildiği ve uluslararası toplumun da bu zulümlere sessiz kaldığı gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Yıllardır Doğu Türkistan’da süren zulümleri görmezden gelen, Arakan’da Filistin’de Suriye’de yaşayan milyonlarca insanın feryadını duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan değerlere vurmaktadır.

Milletimiz, ma’şeri vicdanı “Hilâl”in aşina olduğu bütün coğrafyaları kalbiyle takip etmekte ve unutulmayanlar sütununa kaydetmektedir. Yalnızca Doğu Türkistan’da Uygur Türk’ü kardeşlerimizin yaşadığı acıları değil dünyanın her yerinde Türk ve Müslüman kardeşlerimize ve dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zulme maruz kalan bütün insanlara uygulanan insan haklarına aykırı politikalara milletimiz ve devletimiz göz yummayacak ve mazlum kardeşlerimizin acılarının dinmesi için bu konuların takipçisi olacaktır.

Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün dünyanın her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diliyor, tüm dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum.”


Cengiz AYDOĞDU
Aksaray Milletvekili