(ANALİZ ) RASİM GÜL


Okurken ürperdim!!! (Devam)

KENDİNİ TÜRK HİSSEDEN VE TÜRKİYE’NİN TARİHTEN SİLİNME PLANLARINA KARŞI DURMAK İSTEYEN HERKES OKUMALI


BÖLÜM 2

Hayali ihracat arttı, bankaların içi boşaltıldı, rüşvet devletin her kademesine girdi.
Başta siyasiler, medya sahiplerine, üst düzey bürokratlara, bankacılara, yazar-çizer takımına (gazeteci, dergi yazarı)bu dönmede miyarlarca dolar dağıttık, Kardeşlik, dostluk, iyi niyet, dürüstlük, 
                                                                       
ahlaklı ticaret unutuldu. Binlerce sahtekâr, yalancı hem devlet kadrolarını, hem bankaları, hemde özel şirketleri doldurdu. Türkiye’nin bu günkü manzarasının sebebi 12 Eylül İhtilalidir abartmam… Ülke yapılanları görenler tarafından alttan alta kışkırtılmaya başlandı.

Halk tepki koyuyor, sokaklar protestocularla doluyordu. Tepkileri azaltmak için tam o günlerde bir Kürt meselesi çıkardık. Önce, bir örgüt kurdurduk. Sonra küçük bir kasabaya baskın yaptırdık. Ülkenin gündemi bir anda değişti. Kürt PKK terörü, şehit edilen asker ve polisler, halka her sıkıntıyı unutturdu. Türkiye otuz yıldır bu mesele ile uğraşıyor. Sonuç almasını her defasında engelledik. PKK’nın liderini ‘’İdam Edilmemek’’ kaydı ile biz teslim ettik

Otuz yıldır süren PKK terörü, Türkiye’nin ekonomisine büyük darbe vurdu. Binlerce insan bu terör dalgası içerisinde ölüp gitti. Türkiye hem siyasi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük kayıplara uğradı. Ülkenin düğün hale getirilebilmesi için bize başvurmak zorunda kaldı. Biz de, onlara Osmanlı İmparatorluğuna yaptığımız teklifleri yaptık. Kabul ettiler. Bu işler için harcadığımız dolarların birkaç katını kazandık ve Türkiye’yi içinden çıkamayacağı bir borç sarmalına yuvarladık.

Bugünkü Türkiye; yalancılığın, sahtekârlığın, halkı aldatmanın, bizlere hizmet etmenin içinde yüzüyor. Mustafa Kemal’in bizi reddetmesinin bedelini ödüyor. Böyle bir ülkenin uzun boylu yaşaması pek mümkün değildir. Ya ruhlarda bir ihtilal yaparak yeniden kendileri olacaklar, ya da tarihten silinip gidecekler. Anadolu toprakları da bizim yarattığımız Ermeni ve Kürt devletlerinin olacaktır. David Rockefeller, itiraflarının bir bölümünde de başka bir Yahudi ailesi olan Rotthschild ailesinin bir ferdi ile yapmış olduğu sohbete yer vermiş. Bu sohbetten de bölümler aktaralım.

‘’Rockefelleri’n , ( Dünya ülkelerini nasıl ele geçiriyorsunuz?) sorusuna Rothschild; Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da bize karşı olan İmparatorlukları yıkmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğunu parçalayarak Orta Doğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin kuruluş yolunu açmak için çıkarıldı.’’ İsrail devletinin kurucusu sayılan Tehodor Herzl o zamanki Osmanlı Sultan 2. Abdülhamid’in yanına giderek bizim ailemizin para desteği ile Filistin topraklarını satın almak istedi. Biz de gerekeni yaptık. Osmanlı İmparatorluğunu çaresiz bırakarak, Birinci Dünya Savaşına soktuk. Çok zorlansak da Osmanlı İmparatorluğunu yıktık. İstanbul’u ve Anadolu’nun bazı bölümlerini işgal ettik. Planlarımızı tam sonlandıracağımız zaman Mustafa Kemal adında, padişahı ve Şeyhülislam’ı dinleyen asi bir general ortaya çıktı. Bütün planlarımız alt üst oldu. Hepsi geriye kaldı’’

‘’Mustafa Kemal, bizim temsi ettiğimiz dünyanın en büyük düşmanıdır. O’nun varlığı, İsrail Devletinin kurulmasını otuz yıl kadar geciktirdi ve milyarlarca dolar kaybettirdi. İzmir suikastı denen bir olaya karıştığı için idama mahkûm ettiği, Osmanlı Maliye nazırlarından aziz dostumuz Cavit Bey’i idam ettirdi.’’ İtiraflarda, Türkiye’den başka birçok ülkeye ve çeşitli olaylara da yer verilmiş. Bu ülkelerde ve olaylardaki aktörlerden bahsedilmiş. İkinci Dünya Savaşı, Hitler, Stalin, atom bombası, ihtilaller, darbeler anlatılmış… İran-Irak savaşının çıkarılmasının 
                                                                            
sebepleri ve sonucu değişik bir perspektif ile açıklanmış. Şimdi kendimize bakarak düşünelim… Toplumumuzu, yaşam şartlarımızı, siyasilerimizi ve icraatlarını, bilim ve sanat seviyemizi, hayata bakış ve algılayış tarzımızı düşünelim ve sonra kendimize soralım: Yukarıda itiraf edilenlerin bu günkü durumumuzu yaratmada tesiri yok mu? 

Başkalarını dinleyerek mi bu duruma geldik? Yüz yıl önce zengin olmayan, geçim sıkıntısı çeken, fakat dürüst, namuslu, çalmayan, aldatmayan, güven veren bir toplum yapımız varken bugün niçin, hırsızların, üçkâğıtçıların at oynattığı, sahtekâr, alçak, zalim ve gaddar bir toplum haline geldik? Bu nasıl oldu? İtiraflar, bize yıllardır dost olarak görünenlerin aslında düşman olduğunu göstermiyor mu? 

Bu durumlardan kurtulmanın tek yolu, Ulu önder Atatürk’ümüzün istediği gibi ‘’ÖNCE VATAN VE MLLET’’ duygusunun bütün fertler tarafından kabullenilmesi ve aklın kullanılmasıdır. Aklı, devreden çıkarırsak yapılabilecek bir şey yoktur. Hasta mutlaka ölecektir! Ölmemek için akıllı olmak ve önce vatan ve millet, diyebilmek gerekir. Tehdit ve tehlike çok büyük, farkında olmalıyız.

                                                                         Hayrola, Muvaffak Ola, Muzaffer Ola.